KPK 343 - Purnaning Pangabekti

1. Pinujia nggih Allah Sang Rama wah Sang Putra lan Roh Suci
purna pangabekti aneng greja ngrasuk gesang saben ari
Reff :
payo nindakna kang trusing ati sabdaning Gusti Sung gesang yekti
sinartan dening berkahing Gusti sung sih rahmat mring sesami.

2. Pangabekti sestu pangibadah lamun Gusti kang den sembah
kraharjaning pepadha den udi jagad ramya tentrem yekti
Reff :
payo nindakna kang trusing ati sabdaning Gusti Sung gesang yekti
sinartan dening berkahing Gusti sung sih rahmat mring sesami.

No comments:

Post a Comment