KPK 1 - Allah Maha Kwasa

1. Bumi dalah saisinya kang nitahken yeku Gusti
tinalesan srana samodra tumumpang ing kali kali
yekti Allah Maha kwasa yogya tansah pinuji puji.

2. Kang kepareng ngabyantara aneng pedaleman suci,
kang resik tangan wah manahnya, tan nate dosa ing lathi,
yeku tyang mursid sanyata setya tansah dumugeng janji.

3. Berkahing Pangeran tumrah mring tyang ajrih asih yekti,
gesang tentrem rahayu tansah wit kaadilaning Gusti,
tyang kang tansah ngudi Allah kangen Gusti rina lan wengi.

4. Gapuraning Padaleman kangkata mrih omber sestu,
krana Sang Ratuning kamulyan badhe langkung tindak mlebu,
yeku Gustining kaswargan Kang Mahakawasa Allahmu.

No comments:

Post a Comment